ظالم نه حکومت و احمدی نژآد بلکه خود شما مردمید

اگر فکر میکنید حکومت داره به شما ظلم میکنه در اشتباهید
اگر فکر میکنید شما مظلومید باز هم در اشتباهید
اگر فکر میکنید دنیا در برابر ظلم به سما فریاد خواهد کشید باز هم در اشتباهید . ریشه ظلم خود شمایید ونه خامنه ایو احمدی نژاد . جو موجود حاصل جمع اظلام شما به خودتون هست . وقتی شما خودتون به خودتون یا خانوادتون و یا مردمتون رحم نکنید انتظار رحم از حکومت رو هم نداشته باشید . وقتی خودتون تکلیفتون رو با دشمنتون مشخص نکنید و با ادعاهای ماموری و ماذوری همچنان ادامه بدید پس خودتون هم ظالمید .

اینها رو فقط نوشتم بگم ما هم رفتیم چون اینها رو دیدیم و فهمیدیم که ظالم شمایید . وقتی ظلم خودتون رو به شهروندان میبینم باز میگم صد رحمت به خامنه ای وامثال احمدی نژاد . ولی به شما چهباید گفت .

وبلاگ
meemarbaba.co.cc رو هم پاک کردم دیگه علاقه ای به فعالیت سیاسی ندارم . میخوام به زندگی خودم برسم کاری ندارم که بهتون ظلم میشه یا نه چون خودتون باعث ظلمید و برای اصلاحش باید خودتون رو اصلاح کنید
از تمام برو بچه های وبلاگی که تا این مدت به ما سر میزدن هم تشکر میکنم امیدوارم موفق باشن

در نهایت هم این چیزی نبود که من بخوام . دلیل بسیاری از این اتفاقات خود شمایید
ما رفتیم ………………..

Advertisements